VNG: verkiezingen kunnen op z’n vroegst tweede helft november

Foto: ANP

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt de Tweede Kamer om de verkiezingen niet eerder dan in de tweede helft van november te laten plaatsvinden. Eerder kan niet, schetst de VNG. Zo moeten onder meer nog stembiljetten geregeld worden, goede locaties voor stembureaus worden gevonden én moeten deze stembureaus ook bemenst worden.

De VNG meldt dat het normaal gesproken acht tot negen maanden kost om verkiezingen goed voor te bereiden. Dit proces kan sneller, “maar er moet rekening worden gehouden met een aantal factoren die maken dat een te grote versnelling niet verantwoord zal uitpakken”. Zo wijst de VNG erop dat het regelen van de stempassen en de stembiljetten (onder meer het bestellen en het drukken ervan) normaal negentien weken duurt.

“Veel vrijwilligers hebben na de intensieve PS/WS verkiezingen van maart jl. aangegeven geen stembureaulid of teller meer te willen zijn. Het zal dan ook veel moeite gaan kosten de stembureaus te bemensen. Gemeenten zullen alles op alles moeten zetten om richting medio november voldoende mensen te werven”, aldus de VNG.

Ook hebben gemeenten een lage bezetting, wat volgens de VNG tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in maart tot “onverantwoorde situaties” heeft geleid. Zo waren medewerkers anderhalve dag achtereen in touw. “Die situatie is niet veranderd. Dit betekent dat een te korte voorbereidingstijd ertoe zal leiden dat de zorgvuldigheid die nodig is om de verkiezingen te organiseren gevaar loopt.”

De Kiesraad zei vrijdag na de val van het kabinet al dat de verkiezingen op z’n vroegst half november worden gehouden. Zo moeten nieuwe partijen bijvoorbeeld nog de kans krijgen zich te registreren.