Ophef over verzamelen gegevens ggz-gebruikers

Foto: ANP

De Consumentenbond vindt dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet stoppen met het verzamelen van gegevens over het gebruik van geestelijke gezondheidszorg (ggz). De patiënten zelf weten daar volgens de organisatie namelijk veel te weinig over. De zorgautoriteit is zich echter van geen kwaad bewust en vindt dat de bond mensen onnodig angst aanjaagt.

De data zijn nodig voor een nieuw ‘bekostigingsmodel’, dat ertoe moet leiden dat de wachtlijsten korter worden. De NZa zegt “rechtmatig” deze “gespeunonimiseerde, niet herleidbare” gegevens te verzamelen om gewoon inzicht te krijgen in hoeveel zorg bepaalde groepen patiënten nodig hebben. “De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onze werkwijze goedgekeurd.”

Zorgaanbieders en brancheorganisaties zijn ook bijtijds over deze werkwijze geïnformeerd, aldus de NZa. De aanbieders moeten de klandizie informeren over de recent ingevoerde methode. Patiënten kunnen laten weten dat ze er niet van gediend zijn, via de zogenoemde opt-out-mogelijkheid. Na twee jaar worden de data ook weggegooid.

De Consumentenbond heeft het er helemaal niet op. “De NZa heeft te weinig gedaan om patiënten te informeren over de maatregel. Er is een website met algemene informatie, maar die zien patiënten vrijwel niet. Daardoor kunnen consumenten onmogelijk een goede afweging maken.” De klantenclub maakt zich ook zorgen of de gegevens wel altijd echt helemaal privé zullen blijven.

Ggz-platform MIND stapte vorige maand uit een speciale adviescommissie die zich bezighoudt met het vergoedingenstelsel (zorgprestatiemodel). Ook dat uitte zorgen over de privacy van cliënten en behandelaren door het gebruik van bepaalde data. MIND twijfelde tevens aan de doelmatigheid van het inzamelen.