Partijen Zuid-Holland: direct duidelijkheid over PFAS-vervuiling

Foto: ANP

Politieke partijen in Zuid-Holland willen dat omwonenden direct op de hoogte worden gebracht als uit metingen blijkt dat er te hoge concentraties PFAS in het water of de bodem voorkomen. Bij de partijen leven zorgen over “elkaar opvolgende berichten” over dit soort vervuiling.

Zo ontdekte het tv-programma Pointer onlangs dat in een sloot in een Haagse woonwijk de hoogste PFAS-overschrijding van het land was geconstateerd. Volgens het onderzoeksprogramma kwam dat in 2021 aan het licht door een meting maar werden de bewoners niet ingelicht. PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Onder deze noemer vallen chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn. Ze worden in verband gebracht met diverse gezondheidsproblemen.

Op initiatief van de SP stellen de partijen nu vragen aan het bestuur van de provincie. De vragen zijn ingediend namens de SP, ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, CDA, SGP, BBB, VOLT, PVV, PvdD en VVD. “We willen dat het Provinciebestuur het initiatief neemt om ervoor te zorgen dat er een eenduidig meldsysteem komt. En openheid over de bevindingen”, aldus SP-fractievoorzitter Lies van Aelst in een persbericht. “Dat is keihard nodig om te voorkomen dat er sprookjes of spookverhalen rondgaan richting onze inwoners.”