Groningse politiek opent debat over kernenergie

Foto: ANP

Het opwekken van kernenergie is momenteel niet toegestaan in de provincie Groningen, maar het is niet uitgesloten dat dat in de toekomst gaat veranderen. In een debat in Provinciale Staten bleek woensdag dat politici van meerdere partijen zich willen laten informeren over de voor- en nadelen van nucleaire energie.

De discussie werd aangewakkerd door de VVD. “We kunnen ons niet veroorloven bepaalde opties niet te overwegen”, zei fractievoorzitter Erik Jan Bennema, die pleitte voor een hoorzitting met experts en een open discussie over het onderwerp. “Ik zeg niet vooraf wat de uitkomst moet zijn maar er moet geen taboe op rusten.”

Na een toezegging van verantwoordelijk gedeputeerde Johan Hamster om mee te werken aan een brede discussie over energie, inclusief kernenergie, toonde de VVD’er zich tevreden. “Dat de deur dichtzit betekent niet dat we niet moeten kijken wat er achter die deur zit”, aldus Hamster.

Fractievoorzitter Gouke Moes van de BBB, verreweg de grootste partij in Provinciale Staten, noemde kernenergie duurzaam. Hij wees er net als zijn VVD-collega op dat zonneparken en windturbines ongewenste gevolgen hebben voor onder meer het landschap. ” Alle bekende vormen van energie-opwekking hebben nadelen”, aldus Moes.

Ook kleinere partijen toonden zich voorstander van het bespreekbaar maken van kernenergie in de provincie. Maar er was ook weerstand. “We hebben in Groningen al genoeg energie-ellende gehad”, aldus SP’er Fenna Feenstra. “Kernenergie is duur en niet handig in aardbevingsgebied.”

In het coalitieakkoord van BBB, ChristenUnie, PvdA en Groninger Belang staat dat verandering op bijvoorbeeld energiegebied “alleen kans van slagen heeft als ze gedragen en beleefd wordt door verreweg de meeste Groningers. We willen geen koploper zijn als het peloton niet kan volgen.” Meerdere sprekers gaven aan dat kernenergie voor veel inwoners een brug te ver is. Volgens D66 is er zelfs “totaal geen draagvlak voor”.