Bank: zorgkosten thuiswonende senioren gaan enorm groeien

Foto: ANP

Vooral de kosten aan intensieve zorg voor thuiswonende senioren zijn vorig jaar flink toegenomen. Dat zegt ABN AMRO. Die groei is “nog maar een aanzetje” naar de grotere stijging, de komende jaren, van uitgaven voor dit soort hulp. Deze is vergelijkbaar met zorg die anderen in verpleeghuizen krijgen.

De zorguitgaven waren vorig jaar in totaal stabiel, maar gaven volgens de bank een vertekend beeld. Bestrijding van corona vergde namelijk zo’n 4,3 miljard euro minder dan in 2021.

“Deze 4,3 miljard euro is voor de helft uitgegeven aan intensieve zorg voor ouderen”, constateert ABN AMRO. Het gaat dan om mensen thuis en in instellingen samen. In de instellingen bevinden zich nog steeds circa 130.000 ouderen, dus daarin zit hem de kostenstijging niet, al hadden ze ook daar met zaken als inflatie te maken.

In 2022 kwamen er 3400 “intensief verzorgden” thuis bij, wat het totale aantal tot 20.600 lotgenoten bracht. In het eerste kwartaal van 2023 kwamen er al 1400 van zulke cliënten bij. De trend naar meer intensieve zorg thuis zal vooral na 2026 omhoog gaan. Daar komt bij dat woonhuizen meestal niet erg geschikt zijn om dat soort hulp goed te verlenen.

Demissionair woonminister Hugo de Jonge streeft naar 290.000 extra woningen voor senioren in 2030, waarvan er minstens 40.000 geschikt zijn voor intensieve zorg thuis. “Of dit gaat lukken, is maar zeer de vraag. Nieuwbouw verloopt mede door de stikstofproblematiek traag, terwijl het bovendien denkbaar is dat beleggers en projectontwikkelaars binnen de beperkte ruimte die er wel is liever goedbetaalde eengezinswoningen realiseren”, aldus ABN AMRO.

“De minister heeft een goede richting ingezet , maar de realisatie duurt echter nog een behoorlijke tijd. Voordat de resultaten van het ingezette beleid zichtbaar zijn, zullen er dus tijdelijke maatregelen ingezet moeten worden”, reageert ouderenorganisatie ANBO. “Een van die maatregelen moet de tijdelijke verruiming van het aantal intramurale plekken zijn, tot de geplande woningen voor ouderen gerealiseerd zijn.”

Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ ziet ook een “explosieve groei” in het aantal intensieve verpleegplaatsen thuis, maar ook dat intussen de wijkverpleging krimpt. De club klaagt over een “jarenlange doorgeslagen focus op doelmatigheid en het uitblijven van investeringen”. Dit onderzoek laat volgens ActiZ “wederom zien dat de zorg voor ouderen een van de hoogste prioriteiten” moet zijn.