Paus aanvaardt ontslag van zieke bisschop Smeets van Roermond

Foto: ANP

Paus Franciscus heeft donderdag het ontslag van de zieke bisschop Harrie Smeets van het bisdom Roermond aanvaard. Smeets had om zijn ontslag gevraagd omdat hij te ziek is om het ambt van diocesaan bisschop nog te kunnen vervullen. Smeets heeft kanker. Hij stopte in juli al met zijn werk en was daarmee officieel “verhinderd”, zoals dat in het kerkelijk recht wordt genoemd. Zijn werk werd toen overgenomen door de vicaris-generaal van het bisdom.

Smeets is nu formeel oud-bisschop van Roermond. Hij werd op 10 oktober 2018 in het bisdom benoemd. Hij werd in 2021 ziek en sinds begin dit jaar was duidelijk dat behandeling niet meer mogelijk is. Het bisdom is Smeets zeer dankbaar voor wat hij heeft gedaan en betekend, staat in een verklaring.

Door het ontslag van Smeets is de bisschopszetel van Roermond nu vacant. De leden van het kapittel, het bestuurscollege van het bisdom, gaan een lijst opstellen met drie namen van mogelijke opvolgers voor Smeets. Die lijst gaat naar de bisschoppenconferentie en de pauselijke nuntius in Nederland, Paul Tschang In-Nam. Die kunnen zelf nog namen toevoegen. De paus beslist vervolgens wie de nieuwe bisschop wordt.

In de tijd dat er geen nieuwe bisschop voor Roermond is, mogen er geen besluiten worden genomen die het gewone beheer en bestuur van het bisdom overstijgen, of die de nieuwe bisschop schade zouden kunnen berokkenen. De vicarissen (plaatsvervangers van de bisschop) verliezen hun ambt, maar kunnen wel aangewezen worden voor bepaalde taken. De Priesterraad en de Diocesane Pastorale Raad (adviesorgaan van het bisdom) houden op te bestaan.

Het kathedraal kapittel van het bisdom heeft donderdag de 77-jarige René Maessen gekozen tot diocesaan administrator. Maessen bestuurt het bisdom tot de paus een nieuwe bisschop benoemt. Maessen is al enkele jaren vicaris-generaal van het bisdom.