CPB komt met politiek belangrijk economisch vooruitzicht

Foto: ANP

Het Centraal Planbureau (CPB) presenteert donderdag de zogenoemde augustusraming. Deze economische vooruitblik vormt de basis waarop het kabinet onderhandelingen voert over de begroting van volgend jaar. Hoewel het kabinet na de val vorige maand demissionair is, zijn de ramingen van het planbureau belangrijk: de Tweede Kamer wil dat het kabinet wel maatregelen neemt tegen armoede.

Het CBS meldde woensdag al dat de economie in het tweede kwartaal beperkt is gekrompen, waardoor Nederland technisch gezien in een recessie zit. Ook die cijfers zullen invloed hebben op de begrotingsplannen die het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakt. “Stabiliteit en voorspelbaarheid zijn nu nodig, dus we moeten oppassen met het verstoren van de economie en ook met lastenverzwaringen”, aldus economieminister Micky Adriaansens.

Het kabinet zal wel moeten zorgen voor voldoende koopkracht, stelt de bewindsvrouw. Een aantal maatregelen dat het kabinet had genomen in reactie op de stijgende prijzen, loopt vanaf 1 januari 2024 af. Er zullen naar verwachting nieuwe ingrepen komen, maar het kabinet zal mogelijk ook moeten bezuinigen. In het voorjaar lukte het niet om in de coalitie overeenstemming te bereiken over enkele grote besparingsmaatregelen.

Volgende week beginnen de begrotingsonderhandelingen in politiek Den Haag. Het kabinet zal een balans moeten vinden tussen nodige ingrepen en de bescheidenheid die bij een demissionair kabinet past. Daarnaast zal ook de politieke situatie meespelen: de naderende verkiezingen maken het nog minder aantrekkelijk om impopulaire maatregelen te nemen.