Mona Keijzer presenteert oplossingen voor ‘kanaaldrama’ Overijssel

Foto: ANP

Mona Keijzer presenteert volgende week vrijdag (1 september) haar bevindingen, aanbevelingen en oplossingen in de zaak rond het kanaal Almelo-De Haandrik. Keijzer werd dit voorjaar aangesteld als bemiddelaar in het conflict tussen de provincie Overijssel en de gedupeerden van het zogeheten kanaaldrama. De voormalig staatssecretaris en het oud-Tweede Kamerlid namens het CDA sprak de afgelopen weken met alle betrokken partijen en begon daarbij met de omwonenden.

Tussen 2011 en 2016 werden delen van het ruim 30 kilometer lange kanaal Almelo-De Haandrik, een zijtak van het Overijssels Kanaal, uitgediept en verbreed en zo toegankelijk gemaakt voor grotere schepen. In de jaren daarna kreeg de provincie Overijssel ruim vierhonderd schademeldingen van omwonenden van het kanaal. Zij hadden te maken met verzakkingen en andere schades aan hun huis.

De provincie stelde een schaderegeling op, maar die was voor veel gedupeerden niet toereikend. Zowel over de hoogte van de schadevergoeding als over de voorwaarden daarvoor ontstond een slepend conflict.

Op voorspraak van de BBB werd Keijzer in april van dit jaar benoemd tot onafhankelijk bemiddelaar. De provincie trok daar 300.000 euro voor uit.