Fietsersbond: 1,7 miljard euro nodig voor veilige fietspaden

Foto: ANP

Om te zorgen voor veiligere fietsroutes is volgens onderzoekers van de Fietsersbond en ingenieursbureau Sweco 1,7 miljard euro nodig. Veilig Verkeer Nederland sluit zich daarbij aan. Met het geld kunnen meer en bredere fietspaden worden aangelegd.

De onderzoekers constateren in een onderzoek dat ze uitvoerden in opdracht van Bouwend Nederland dat onveilige fietsroutes de kans op ongevallen vergroten, en dat veel middelbare scholieren hiermee te maken krijgen onderweg naar school. Het gaat om te smalle fietspaden, noodgedwongen fietsen op wegen met gemengd verkeer en gevaarlijke oversteken op 80 kilometerwegen.

De 1,7 miljard euro is volgens de Fietsersbond nodig om fietsroutes te verbreden en om nieuwe fietspaden en oversteekplaatsen aan te leggen. “De investeringen per gemeente of provincie verschillen, maar overal geldt dat meer mensen gaan fietsen en er veel meer soorten fietsen zijn zoals brede bakfietsen en fast bikes”, licht voorzitter van Bouwend Nederland Arno Visser toe. “Om de veiligheid van scholieren te verbeteren, pleiten wij ervoor dat gemeentebesturen kijken naar de noodzaak van investeren in de lokale fietsinfrastructuur. Die investeringen zijn met de huidige stikstofproblematiek wél mogelijk.”