Hoorzitting over Chemours gaat woensdag verder in Den Haag

Foto: ANP

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hervatten woensdag hun hoorzitting over Chemours. Na een bij vlagen emotionele zitting afgelopen vrijdag in het stadhuis van Dordrecht gaat de hoorzitting verder in het provinciehuis in Den Haag. Naast omwonenden van de Chemours-fabriek komen dan ook vertegenwoordigers van Extinction Rebellion, de Natuur- en Milieufederatie en een natuurspeeltuin in Sliedrecht aan het woord.

Doel van de hoorzitting is om de Statenleden voor te bereiden op hun debat over Chemours, dat woensdagmiddag om 14.00 uur begint. Aanleiding daarvoor is het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid dit voorjaar publiceerde. De OVV concludeert daarin dat grote industriebedrijven en de overheid tekortschieten in het beschermen van omwonenden van fabrieken. Chemours was een van de onderzochte bedrijven.

De chemische fabriek in Dordrecht is de afgelopen maanden volop in het nieuws. Het tv-programma Zembla meldde in juni dat de leiding van Chemours en voorloper DuPont jarenlang heeft verzwegen dat de omgeving van de fabriek ernstig vervuilde raakte met schadelijke stoffen die onder PFAS vallen.

Tijdens het eerste deel van de hoorzitting kwamen diverse mensen aan het woord uit de omgeving van de fabriek die langs de Merwede-rivier staat. Sommigen hebben ernstige gezondheidsklachten. Ook wethouders van vier betrokken gemeentes, de GGD, milieudienst DCMR en leidinggevenden van Chemours werden in het stadhuis bevraagd door de Statenleden. Het verhaal van de Chemours-directie leidde tot onbegrip en soms zelfs woede op de publieke tribune.