Brabantse Staten bespreken coalitieakkoord en installeren college

Foto: ANP

De Provinciale Staten van Brabant debatteren vrijdag over het coalitieakkoord dat vorige week is gepresenteerd. VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant kwamen daarin overeen om sterk in te zetten op natuurherstel.

Brabant moest eerder een bouwvergunningsstop afkondigen omdat de stikstofruimte op is. De nieuwe coalitie hoopt dat natuurherstel die maatregel overbodig maakt.

De discussie in de Staten zal ook gaan over de maatregelen die agrariërs moeten nemen om de stikstofuitstoot uit hun stallen te verminderen. De coalitie geeft melkveehouders uitstel van de verplichting om voor 1 oktober een vergunning aan te vragen voor stalsystemen die de emissie terugdringen, maar varkens- en pluimveehouders moeten daar nog wel aan voldoen.

BBB is buiten de coalitie gevallen. De duidelijke winnaar van de verkiezingen (met 11 van de 55 zetels) kwam eerder al tot een coalitieakkoord met VVD, GroenLinks en PvdA, maar stelde op het laatste moment nog zoveel extra eisen dat de andere drie partijen het vertrouwen in een samenwerking opzegden.

Na het debat worden de gedeputeerden geïnstalleerd. De coalitiepartijen leveren elk een dagelijks bestuurder, de VVD heeft als grootste partij twee gedeputeerden.