Provincie Zeeland weigert regenboogakkoord te ondertekenen

Foto: ANP

Het bestuur van de provincie Zeeland weigert voorlopig het zogeheten regenboogakkoord te ondertekenen, dat is opgesteld door het COC. Daarin staan afspraken over lhbti+-emancipatie. Volgens gedeputeerde Harry van der Maas (leefbaarheid en onderwijs) doet Zeeland al van alles op dit vlak, zoals jaarlijks de regenboogvlag hijsen op 11 oktober (Coming Out Day).

“We hebben zo’n akkoord niet nodig om zulke activiteiten te doen. Als college hebben we afgesproken dat we ons hier onverminderd voor blijven inzetten”, zei de SGP-politicus tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten. “Dit college staat voor de belangen van alle Zeeuwen.”

Secretaris Adri Nieuwkerk van COC Zeeland had als inspreker de provincie opgeroepen het regenboogakkoord te ondertekenen. “Het is van vitaal belang dat de politiek opstaat, een duidelijk standpunt inneemt en doelgerichte acties neemt”, zei Nieuwkerk. “Als gekozen volksvertegenwoordigers moet u laten zien dat u er bent voor alle burgers. Het aannemen van dit regenboogakkoord is een symbolische stap, een begin. Dit heeft pas echt betekenis als het wordt opgevolgd door concrete maatregelen die gebaseerd zijn op beleid dat is opgesteld en goedgekeurd door een meerderheid van Provinciale Staten.”

De partijen in de Staten bleken verdeeld. Onder meer PvdA/GroenLinks, D66, VVD en SP willen dat het provinciebestuur een handtekening zet onder het akkoord. De coalitiepartijen BBB, SGP en ChristenUnie en ook de PVV zien daar geen meerwaarde in.

“We zien liever werkelijke daden dan symbolisch een akkoord ondertekenen”, aldus Antje Dees-de Vries van BBB, de grootste partij in de Staten. “Het voelt voor ons wat dwangmatig.” ChristenUnie-Statenlid Lizo Koppejan ziet liever een ‘inclusieakkoord’ dan een regenboogakkoord. “Hoe breder, hoe beter. Het moet iets van iedereen zijn.”

In een Statenvergadering kunnen de partijen via een motie het college oproepen om zich aan het regenboogakkoord te verbinden. Daar lijkt in de Zeeuwse Staten echter geen meerderheid voor. Gedeputeerde Van der Maas zegde wel toe de dit jaar aangepaste tekst van artikel 1 van de Grondwet, waarin nu ook staat dat discriminatie wegens handicap en seksuele gerichtheid verboden is, op de muur in het provinciehuis te zetten.