Univé: agressief rijgedrag en hardrijders grote ergernis verkeer

Foto: ANP

Agressief rijgedrag en hardrijders vormen de grootste bronnen van ergernis in het verkeer, meldt verzekeraar Univé op basis van onderzoek van MarketResponse onder ruim duizend respondenten. Voor 74 procent van de ondervraagden roept agressief rijgedrag, zoals bumperkleven en afsnijden, ergernis op. Voor 43 procent geldt dat voor weggebruikers die veel te hard rijden.

Een kwart van de bevraagden vindt juist automobilisten die te langzaam rijden irritant. Ook andere weggebruikers zorgen voor irritatie. De minst geliefde weggebruikers zijn appende fietsers (50 procent), gevolgd door wielrenners die op de provinciale wegen de doorgang blokkeren (46 procent) en fietsers zonder licht (43 procent).

Een op de acht bevraagde bestuurders is weleens een keer uit de auto gestapt om de confrontatie op te zoeken. Bijna een kwart (23 procent) heeft meegemaakt dat een andere bestuurder uit de auto stapte voor een confrontatie. Een meerderheid van de bestuurders gaf aan te maken hebben gehad met handgebaren (67 procent) en afsnijden (70 procent) door een geïrriteerde weggebruiker.

“Gemoedsrust en concentratie van automobilisten zijn bepalend voor de veiligheid van hun rijgedrag. Ons onderzoek maakt duidelijk waardoor en in welke mate dit verstoord wordt door andere verkeersdeelnemers” aldus Johan Van den Neste, directeur van Univé Schade, over de reden voor onderzoek. “Zeker wanneer er sprake is van agressief of hufterig rijgedrag van medeweggebruikers ligt irritatie bij veel bestuurders al snel op de loer. En nooit ver van het spreekwoordelijke kleine hoekje waarin ongelukken zich bevinden. Dat willen we natuurlijk voorkomen.”

Daan van Nieuwenburg, gedragsonderzoeker bij Veilig Verkeer Nederland (VVN), roept bestuurders op zelf het goede voorbeeld te geven in stressvolle verkeerssituaties. “Tel wat vaker tot tien en bedenk dat iedereen weleens fouten maakt, ook jijzelf” zegt van Nieuwenburg. “Verkeersagressie is niet alleen gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor andere weggebruikers. Door bewust te zijn van de oorzaken en gevolgen én proactief te handelen om agressie te verminderen, dragen we allemaal bij aan een veiliger verkeer.”