Ondanks lekken uit miljoenennota nog veel onzeker

Foto: ANP

De grootste klapper uit de gelekte miljoenennota 2024 die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is de 2 miljard euro die het demissionaire kabinet voor armoedebestrijding uittrekt. Ook de koopkrachtplaatjes liggen al op straat, net zoals de zorgpremie die wat het kabinet betreft kan stijgen met 12 euro per maand. Maar veel is ook nog onduidelijk, zoals de invulling en reikwijdte van een energiepakket, de hoogte van de accijnsstijging op alcohol en tabak en een mogelijke verzachting van de bezuinigingen op de ouderenzorg.

Van de 2 miljard euro voor armoedebestrijding wil het kabinet 1,1 miljard euro steken in de verhoging van het kindgebonden budget. 700 miljoen euro gaat naar de verhoging van de huurtoeslag en 200 miljoen euro naar de verhoging van de arbeidskorting met 115 euro.

Met het armoedepakket van het kabinet blijft het aantal mensen dat in 2024 onder de armoedegrens moet leven met 4,8 procent gelijk aan dat van dit jaar. Zonder ingrijpen zou dat aantal stijgen naar bijna 1 miljoen mensen (5,7 procent), berekende het Centraal Planbureau (CPB) eerder.

Het kabinet wil de gevolgen van de energiecrisis en de hoge inflatie net zoals vorig jaar verzachten, maar veel gerichter. De financiƫle ondersteuning moet terechtkomen bij huishoudens die deze het hardst nodig hebben. De rekening hiervan wordt deels betaald uit belastingverhogingen zoals voor alcohol en tabak. De hoogste inkomens komen eerder in het hoogste belastingtarief terecht. Ook dat levert extra geld voor de schatkist op.

Een bezuiniging op jonggehandicapten (Wajong) wordt geschrapt. Mogelijk dat de ingeboekte bezuinigingen van honderden miljoenen euro’s op de ouderenzorg worden verzacht of geschrapt. Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) leek daar donderdag in een Kamerdebat op te zinspelen.

Met het pakket aan maatregelen dat het kabinet dinsdag presenteert, stijgt de koopkracht met gemiddeld 1,8 procent. Het begrotingstekort komt volgend jaar uit op 2,9 procent. De staatsschuld daalt naar 46,9 procent.