Extra vergadering Gelderse Staten na meldingen over werksfeer

Foto: ANP

Het presidium van de Provinciale Staten van Gelderland komt maandagavond om 19.30 uur bijeen voor een extra vergadering. De aanleiding voor de ingelaste vergadering is de recente berichtgeving over meldingen van sociale onveiligheid op de werkvloer van de provincie. Onder meer het gedrag van de Gelderse commissaris van de Koning John Berends zou hierbij een rol spelen.

Volgens de provincie is Berends zelf aanwezig bij de extra vergadering, net als gedeputeerde Peter Drenth.

De Gelderlander meldde vrijdag dat de commissaris en een aantal van zijn naaste medewerkers zich schuldig zouden maken aan grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van het provinciehuis. Het zou hierbij gaan om verbaal grensoverschrijdend gedrag, zoals schreeuwpartijen, roddelen en intimidatie. Daarnaast zou er sprake zijn van lichamelijk grensoverschrijdend gedrag en pestgedrag.

De provincie nam zaterdag in een verklaring afstand van de beweringen die in De Gelderlander werden gedaan. Uit een recent medewerkersonderzoek zou volgens Gelderland blijken dat de werksfeer juist verbeterd is, ten opzichte van vorig jaar. Wel erkende de provincie dat werknemers zich onveilig hebben gevoeld. “We zien nu dat er soms toch ook mensen tussen wal en schip raken. Dat betreuren we ten diepste”, staat in de verklaring.

De provincie is inmiddels gestart met een breed intern vervolgonderzoek naar de werkdruk en sociale veiligheid binnen de organisatie. De eerste resultaten van dat onderzoek worden binnen een maand verwacht.