Banken: baseer beleid niet op enkele kwartaalwinsten

Foto: ANP

Nederlandse banken dringen er bij politici op aan om zich niet te veel door de huidige hoge winsten te laten leiden bij het maken van nieuw beleid voor de financiële sector. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt dat de lasten voor banken niet verder kunnen stijgen.

“De recente kwartaalwinsten zijn geen goede grond voor verdere lastenverzwaring. Dan komt de financiering van zeer noodzakelijke investeringen van consumenten en bedrijven onder druk te staan”, schrijft de NVB naar aanleiding van Prinsjesdag en in de aanloop naar de Algemeen Politieke Beschouwingen. De belangenorganisatie voor banken noemt onder andere de energietransitie, verduurzaming van de landbouw en de bouw van extra woningen als opgaven waarbij de bankensector van belang is.

De laatste tijd zijn de hoge winsten voor banken een politiek thema geworden, zowel in Nederland als andere Europese landen. Zo is er kritiek op de relatief lage rente voor spaarrekeningen, terwijl banken na de tien opeenvolgende renteverhogingen van de Europese Centrale Bank hun winsten wel sterk wisten op te voeren.

Demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag vroeg eerder deze maand aan de Autoriteit Consument & Markt of een onderzoek nodig is naar de ontwikkeling van de Nederlandse spaartarieven. Regeringen van andere lidstaten van de Europese Unie kondigden al extra belastingen aan op “overwinsten” voor banken.

De NVB lijkt dit nu voor te willen zijn, door bijvoorbeeld te wijzen op de gemiddelde belastingdruk voor banken. Gemiddeld zou die fiscale druk op 35 procent liggen, terwijl de gewone vennootschapsbelasting op 25,8 procent ligt. Dat komt ook door een aparte bankenbelasting.