Bouwers: kabinetsplannen onvoldoende om problemen op te lossen

Foto: ANP

De plannen die het kabinet tijdens Prinsjesdag heeft gepresenteerd, zijn niet genoeg om de problemen in Nederland op te lossen. Dit zegt Arno Visser, voorzitter van brancheverenging Bouwend Nederland. “Te veel mensen hebben geen passende woning, duurzaam opgewekte energie kan niet op het net en bereikbaarheid staat onder druk.”

Visser vindt de intenties van het kabinet die koning Willem-Alexander in de troonrede noemde “prachtig”. Het kabinet moet volgens de belangenbehartiger van de bouwsector echter overgaan tot het uitvoeren van plannen voor bijvoorbeeld het bouwen van goede en betaalbare huizen en het versterken van het elektriciteitsnet. Op veel plekken in Nederland is het aanbod betaalbare woningen schaars en het elektriciteitsnet raakt in steeds meer regio’s vol.

Voor de uitvoering van de plannen moet de focus volgens Bouwend Nederland minder liggen op regels die de bouw van nieuwe huizen belemmeren. De brancheorganisatie wil daarnaast dat er meer wordt geïnvesteerd in de renovatie en het onderhoud van infrastructuur.

Ga door met het aanpakken van zogeheten piekbelasters om de stikstofuitstoot te verminderen, zegt Bouwend Nederland verder. “Dat schept ruimte om de nieuwe huizen te bouwen, onze energievoorziening te verduurzamen en om Nederland veilig en bereikbaar te houden.”