COA vraagt verlenging van crisisnoodopvang in Nijmegen en Heumen

Foto: ANP

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vraagt de gemeenten Nijmegen en Heumen om twee grote crisisnoodopvanglocaties voor in totaal 2000 asielzoekers langer open te houden. Beide locaties, die dicht bij elkaar liggen, zouden eind dit jaar sluiten, maar het COA wil de opvang voor achthonderd mensen in Heumen in elk geval een half jaar langer gebruiken, blijkt uit een brief die aan de gemeente is gestuurd. Hoelang de opvang in Nijmegen verlengd zou moeten worden is nog niet bekend.

Nijmegen opende half april paviljoens voor maximaal 1200 asielzoekers op sportpark Winkelsteeg. Dat gebeurde omdat er op dat moment dringend behoefte was aan extra opvangplekken voor asielzoekers. Nijmegen had eerder al grote opvangcentra in natuurgebied Heumensoord. Daar bleken de leefomstandigheden in de winter zeer slecht te zijn en daarom stelde de gemeente dat de crisisnoodopvang op sportpark Winkelsteeg voor de winter weer afgebroken zou moeten worden. Het stadsbestuur beraadt zich nu op het verzoek van het COA.

De crisisnoodopvang in Heumen, op de grens met Nijmegen, liep veel vertraging op doordat er dassen op het terrein bleken te zitten. De rechter moest eerst bepalen of er om die reden wel woonunits gebouwd mochten worden. Uiteindelijk ging de opvang pas eind augustus open. Op 1 november zou de locatie weer sluiten. Maar het COA meent dat de opvang “van een dusdanig niveau is dat een langer verblijf mogelijk is.” Dat zou ook beter zijn voor de daar ondergebrachte kwetsbare groep minderjarige vluchtelingen, die anders binnen enkele maanden alweer moet verhuizen. Heumen heeft nog geen besluit genomen.