Leger des Heils: kwetsbare mensen hebben meer hulp nodig

Foto: ANP

“Voorzichtig optimistisch”, zo omschrijft het Leger des Heils zijn gevoel na de troonrede. Daarin kondigde koning Willem-Alexander aan dat het kabinet ongeveer 2 miljard euro uittrekt om te voorkomen dat de armoede toeneemt.

De organisatie die armen en daklozen helpt, is wel kritisch. Voorzitter Harm Slomp spreekt van een voorzichtige eerste stap: “Bestaanszekerheid is meer dan het eind van de maand halen. Om het lot van kwetsbare groepen te verbeteren is een uitgebreid pakket aan structurele maatregelen nodig op meerdere vlakken.” Hij voegt eraan toe: “Mensen die bij het Leger des Heils aankloppen, hebben meer nodig dan de voorgenomen maatregelen om het hoofd boven water te houden.” Zo moet het minimumloon wat Slomp betreft omhoog en moeten er meer betaalbare woningen komen.

Het Leger des Heils wil ook dat er een betere overgang komt tussen jeugdzorg en volwassenenzorg. Zodra een kind achttien wordt, stopt de jeugdzorg en moeten ze zelf nieuwe zorg regelen. Die harde grens moet van tafel, vindt het Leger des Heils. “Het valt niet uit te leggen dat kinderen op 18-jarige leeftijd hun vertrouwde hulpverleners kwijtraken en zelfs op straat belanden.”