LTO: voorkom nieuw maatschappelijk probleem ‘voedselarmoede’

Foto: ANP

Door de nieuwe eisen voor natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn zal ons voedsel “onvermijdelijk in prijs blijven stijgen”, reageert Land- en Tuinbouworganisatie Nederland op de troonrede. LTO Nederland wil dat de politiek voorkomt dat “voedselarmoede een nieuw maatschappelijk probleem wordt.”

“En zonder eerlijke en marktconforme vergoeding is er geen bestaanszekerheid voor boeren en tuinders”, vervolgt LTO. De landbouwbranchevereniging wil dat de overheid een bijdrage gaat leveren aan onder meer de vergroening van de landbouw. “Als we onze voedselvoorziening verder blijven verduurzamen én willen dat gezond Nederlands voedsel ook in de toekomst betaalbaar blijft, dan zal de politiek deze verduurzaming financieel moeten ondersteunen”, stelt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

Ook wil LTO dat er in de miljoenennota voor volgend jaar een bedrag van 750 miljoen euro gereserveerd wordt voor natuurbeheer, ofwel de zogeheten ecosysteemdiensten die boeren leveren. “Vanuit de samenleving en de politiek wordt steeds meer ingezet op verduurzaming, maar een doordachte kabinetsvisie op wat dit voor onze voedselproductie betekent, ontbreekt”, aldus Van der Tak.

LTO heeft verder de indruk dat het kabinet in de miljoenennota “kleine stappen” zet, maar dat “echte investeringen in de toekomst” uitblijven. De organisatie wijst erop dat in de begroting voor 2024 ruim 1 miljard euro vrijgemaakt is om aanvragen voor de beëindigingsregelingen van boeren te financieren. “Het is goed dat boeren die er vrijwillig voor kiezen om hun bedrijfsvoering te stoppen, daartoe in staat worden gesteld. Het is echter van cruciaal belang dat boeren die hun bedrijf voort willen zetten, daartoe óók in staat worden gesteld”, stelt LTO, dat ook ziet dat er op gebied van landbouw maar 30 miljoen euro uitgetrokken wordt voor investeringen in technische innovaties.

Glastuinbouw Nederland is bezorgd over onder meer de belastingplannen van de overheid. “Met name over de impact hiervan op de kleinere familiebedrijven”, reageert de brancheorganisatie.

De belangenbehartiger voorziet dat groente en fruit door de overheidsmaatregelen “alleen maar duurder worden” voor de consument. “Daardoor wordt de groep mensen die geen geld heeft voor een gezonde maaltijd alleen maar groter. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, want de zorgkosten worden hierdoor alleen maar duurder”, aldus Glastuinbouw Nederland.