Provincie: RIVM-studie stimulans voor werken aan schonere IJmond

Foto: ANP

De provincie Noord-Holland ziet in het rapport van het RIVM over Tata Steel een stimulans en bevestiging om hard te blijven werken aan een gezondere en schonere IJmond. Verder vindt de provincie dat Tata Steel de uitstoot van stoffen zo snel mogelijk moet verminderen en de staalproductie moet verduurzamen door het maken van ‘groen’ staal.

“Het RIVM-onderzoek bevestigt de noodzaak voor een gezondere leefomgeving van de inwoners van de IJmond en het beleid dat wij als provincie daarvoor voeren”, zegt gedeputeerde Jeroen Olthof (leefomgeving, milieu en gezondheid). “Ik vind het verhelderend dat het onderzoek inzichten geeft over waar de meeste gezondheidswinsten zijn te behalen en waar we onze inspanningen daartoe op moeten richten.”

Verder vindt Olthof het belangrijk dat gezondheid beter in wet- en regelgeving wordt vastgelegd. Ook laat de provincie weten dat ze blijft werken aan het aanscherpen van vergunningen, het strakker houden van toezicht en het strenger handhaven.

Het RIVM concludeert na nieuw onderzoek dat bewoners van de regio rond Tata Steel extra kans hebben om ziek te worden door de uitstoot vanaf het terrein van de staalfabriek. In het RIVM-onderzoek wordt informatie gegeven over de effecten op de omgeving door stoffen als fijnstof, stikstofdioxide, PAK en metalen en verschillende vormen van hinder zoals geluid, stof en geur. “Daarmee helpt het rapport om beter te bepalen op welke stoffen en bronnen we ons eerst moeten richten om de gezondheid te verbeteren”, aldus de provincie Noord-Holland.