Gedupeerde: fiscus stortte vooral Fatima’s en Achmeds in ellende

Foto: ANP

Nadat de Belastingdienst het gastouderbureau van Mohamed El Bali als frauderend had bestempeld, volgde een jarenlange strijd op meerdere fronten, die “eigenlijk niet gezond” was. El Bali zag hoe de fiscus zich als een “schim” opstelde, en onverbiddelijk was. Duidelijk was ook dat vrijwel alleen maar Nederlanders met een migratieachtergrond doelwit waren van de fraudejacht. “Het was geen Fleur of Henk, maar Fatima’s en Achmeds”, zegt El Bali in zijn verhoor tegenover de parlementaire enquêtecommissie.

In november 2008 begonnen de problemen van El Bali, directeur-eigenaar van gastouderbureau Amira Children. Daar kwam hij niet zelf achter, maar zijn cliënten kregen een brief van de Belastingdienst. “Ik heb geen FIOD, geen belastingambtenaar gezien”, aldus El Bali in zijn verhoor. Hij hielp zijn tachtig cliënten, van wie het merendeel een migratieachtergrond had, en leverde tientallen “gouden gidsen” aan tegenbewijs. De Belastingdienst reageerde nauwelijks, maar bleef wel invorderen.

El Bali wilde aanvankelijk liever “niet de discriminatiekaart trekken”, zegt hij tegenover de commissie. “Ik had juist vanaf mijn jeugd geleerd dat niet te doen. Dan sta je 1-0 achter.” Maar al snel werd duidelijk dat ook buiten zijn eigen gastouderbureau voornamelijk mensen met een dubbele nationaliteit werden onderzocht.

Cliënten van El Bali raakten auto’s en huizen kwijt en moesten naar de voedselbank, verklaarde hij. Er was veel sprake van schaamte, en sommigen kregen zelfs de schuld van familie en vrienden. “Je zal zelf wel iets fout hebben gedaan, de Belastingdienst doet dit niet zomaar.”

Ook GGD-inspecties liepen na november 2008 een stuk moeizamer. Inspecteurs zochten ineens spijkers op laag water. Dat “heeft ons het leven wel heel erg zuur gemaakt”, omdat de strijd “op twee fronten” werd gevoerd. Later bleek dat de Belastingdienst gegevens, inclusief fraudeverdenking, met de GGD had gedeeld. Toen “viel het kwartje”, verklaart El Bali.

Inmiddels worden zijn cliënten “niet meer doodgebombardeerd met brieven van de Belastingdienst”, en wordt hijzelf ook beter behandeld door de fiscus. El Bali heeft weer lol in het ondernemen, hoewel hij aangeeft dat hij alleen omwille van zijn cliënten is doorgegaan met zijn bedrijf.

Het is nu aan de commissie om echt verandering te brengen, zegt de ondernemer. Discriminatie vindt volgens hem bij veel meer overheidsinstanties plaats dan alleen de Belastingdienst. “Met de vierde generatie mensen met een dubbele nationaliteit vind ik dat het toch wel genoeg is geweest nu.”