Limburg en Brabant blij met vervroegde toetsweek voor carnaval

Foto: ANP

In de provincies Limburg en Noord-Brabant is de blijdschap groot over het vervroegen van de doorstroomtoets voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool. De scholen mogen deze eindtoets nu komend jaar al in de week van 29 januari tot en met 4 februari afnemen, zo besloot demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul na kritiek uit de zuidelijke provincies op de planning. Daardoor zit nu meer ruimte tussen de toets waarmee de scholieren hun basisschooltijd afronden en de start van het carnavalsfeest, op 9 of 10 februari.

Paul weigerde in eerste instantie om de periode waarin de toets kan worden afgenomen te verlengen en een week te vervroegen, ondanks oproepen daartoe van carnavalsverenigingen, scholen en gemeenten uit Limburg en Brabant. Nadat een meerderheid van de Tweede Kamer daar ook voor had gepleit, ging ze alsnog akkoord.

“Ik ben ontzettend blij dat de onderwijsminister een extra week tijd heeft toegezegd voor het afnemen van de doorstroomtoets”, aldus de Limburgse gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (cultuur). “Carnaval is culturele traditie die niet alleen van 9 tot en met 13 februari plaatsvindt. Het beslaat een hele periode tot en met de week voorafgaand aan de carnavalsdagen.” Jos van der Horst, sinds kort in Brabant de gedeputeerde voor cultuur, is “zeer tevreden” dat Paul “alsnog gehoor heeft gegeven” aan de oproep uit de zuidelijke provincies. “Hieruit blijkt dat de minister het belang van de tradities van carnaval inziet, en dat is fantastisch.”

Bij de carnavalsverenigingen werd het ministeriële besluit ook met gejuich ontvangen. “Dit geeft de kinderen de kans zich op school te focussen én deel te nemen aan ons cultureel erfgoed, wat ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van onze jeugd”, aldus voorzitter Robert Housmans van de Bond van Carnavalsverenigingen Limburg. “De minister begrijpt nu dat ons cultureel erfgoed langer duurt dan alleen de vrije dagen rond carnaval”, zegt Bart Maes van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge.

Voorzitter Ad Koopman van de Brabantse Carnavals Federatie heeft gemengde gevoelens. “Het biedt wat verlichting, maar lost het probleem niet op. Veel jeugdraden in dorpen en steden zijn al anderhalve maand voor de carnaval bezig met de voorbereidingen en daarin zitten ook veel kinderen van groep 8. Maar we snappen dat er niet meer mogelijk is.”