Tweede Kamer wil concretere aanpak voor bestrijding femicide

Foto: ANP

De plannen van het kabinet om vrouwenmoord tegen te gaan zijn niet concreet genoeg als het aan VVD, D66, CDA, PVV, GroenLinks-PvdA, BBB en SP ligt. Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) wil preventief optreden bij femicide, bijvoorbeeld door de zogenoemde rode vlaggen eerder te herkennen, alleen is onduidelijk hoe precies. De fracties willen dan ook een concretere aanpak, maar de ideeën hierover lopen nog uiteen.

Zo pleit Kamerlid Songül Mutluer (PvdA) voor het afzonderlijk strafbaar stellen van femicide, omdat het een “genderspecifiek misdrijf is, en daarom een aparte aanpak nodig heeft”. Kamerlid Hanneke van der Werf (D66) vindt dit ingewikkeld, omdat er nog geen duidelijke definitie is van femicide. VVD-Kamerlid Bente Becker heeft “niks tegen het apart straffen, als dat ertoe leidt dat femicide beter bestraft kan worden” maar vindt het punt van Van der Werf terecht, en stelt dat er gedegen onderzoek moet komen naar het effect van het opnemen van vrouwenmoord als afzonderlijk misdrijf.

Weerwind ziet weinig in een aparte strafbaarstelling, omdat dit volgens hem in de praktijk leidt tot “minder armslag”. Dat wil zeggen dat de rechter minder speling heeft bij zijn of haar eindoordeel omdat de wet meer is ingekaderd. Wel komt de minister in het voorjaar van 2024 terug op het thema vrouwenmoord, en daarin zal hij ook ingaan op het rechtssysteem rond femicide.

Nicole Temmerink (SP) stelde dat het onderwerp vrouwenmoord de dupe is van de versnippering van ministeries. Zij ziet liever dat het hele thema onder de verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Justitie en Veiligheid, nu zijn ook de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiermee gemoeid. CDA-Kamerlid Anne Kuik wil zelfs dat er een ministerie voor Gezinsbeleid wordt opgericht, waar ook femicide wordt ondergebracht.

Mutluer wil dat in een volgend kabinet alles rondom femicide onder de verantwoordelijkheid van de minister voor Rechtsbescherming valt, en dat dit dan een vrouw is. “Omdat dit thema iets meer door ons vrouwen gevoeld wordt”. Bij het debat waren los van de voorzitter en de minister alleen vrouwelijke woordvoerders aanwezig.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was bij zes op de tien vrouwen die in de afgelopen vijf jaar werden vermoord, de vermoedelijke dader een partner of ex. Bij vrouwen tussen de twintig en zestig jaar oud was dat zelfs bij driekwart van de moorden het geval. In 2022 werden er 48 vrouwen vermoord, 10 meer dan het jaar ervoor.