Provincies smeken om steun Tweede Kamer voor behoud regionaal ov

Foto: ANP

Twee weken geleden juichten de provinciebesturen toen het demissionaire kabinet besloot om 300 miljoen euro uit te trekken om het regionale openbaar vervoer te steunen, maar die blijdschap heeft al snel plaatsgemaakt voor grote ongerustheid. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil de vergoeding voor het vervoeren van studenten met 25 procent verlagen, wat neerkomt op een bedrag van 200 tot 260 miljoen euro. De provincies roepen de Tweede Kamer op om donderdagavond een motie te steunen waarin het ministerie worden opgeroepen om dat besluit uit te stellen.

“Een emotionele rollercoaster”, zo noemt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Frederik Zevenbergen (openbaar vervoer) het. “Nog niet zo lang geleden waren we met z’n allen heel erg blij dat structureel 300 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor het ov, om de stijging van bedrijfslasten te dempen en het openbaar vervoer te verbeteren. Helaas was die blijdschap van korte duur en zijn we feitelijk weer terug bij ‘af’. Als de vergoeding van het ministerie van OCW voor het studentenreisproduct inderdaad met 200 miljoen euro naar beneden gaat, slaat dat een enorme bres in de financiën voor het openbaar vervoer en ontkomen we niet aan prijsverhogingen. De Kamer moet hier iets aan doen.”

Omdat de lobby van de afgelopen weken geen effect had, hebben de provincies samen met Vervoerregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en koepelorganisatie OV-NL nu een brandbrief gestuurd aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Ze roepen op om de motie te steunen en de OCW-bijdrage voor 2024 gelijk te houden aan dit jaar (ruim 1 miljard euro).

Het ministerie stelt de hoogte van de vergoeding voor studentenvervoer eens in de drie jaar vast op basis van het aantal gereisde kilometers. Volgens Zevenbergen is de zogeheten herijking echter beïnvloed door de naweeën van de coronacrisis en dus deels gebaseerd op een periode dat nog minder werd gereisd door scholieren en studenten dan nu.

“Laat dit niet gebeuren en voorkom dat een investering van 300 miljoen in het ov teniet wordt gedaan”, staat in de brief aan de fractievoorzitters.