Zuid-Holland bereidt onderzoek naar kernenergie voor

Foto: ANP

De provincie Zuid-Holland heeft een onderzoek naar kernenergie in voorbereiding. Dat onderzoek zit in de opstartfase, aldus gedeputeerde Berend Potjer (energie). Hij verwacht hier begin volgend jaar meer over te kunnen zeggen.

In het coalitieakkoord dat BBB, VVD, GroenLinks-PvdA en CDA in Zuid-Holland hebben gesloten, staat dat de provincie tijdens deze coalitieperiode “alleen onderzoek” gaat doen naar de mogelijke komst van kleine modulaire kernreactoren, een zogeheten SMR (Small Modular Reactor). “In onze energiemix voor energietransitie sluiten we geen enkele CO2-neutrale techniek uit”, aldus de coalitie.

Tijdens de bespreking van de begroting voor 2024 in de commissie Economie en Energie kreeg Potjer (GroenLinks) vragen over het ontbreken van een kostenpost voor het kernenergieonderzoek. De gedeputeerde zei dat het hier nog te vroeg voor is. “Maar we gaan dat onderzoek sowieso uitvoeren, om te kijken op welke locaties het eventueel zou kunnen. Meer provincies zijn hiermee bezig. We zijn met elkaar in gesprek om zaken slim te combineren en geen dingen dubbel te doen.” Onder meer Noord-Brabant en Limburg onderzoeken al langer de mogelijkheden om een SMR te laten bouwen.

Nederland heeft één kerncentrale, in het Zeeuwse dorp Borssele. Het inmiddels demissionaire kabinet wil niet alleen die kerncentrale langer openhouden dan het nu afgesproken jaar 2033, maar ook twee nieuwe centrales bouwen. Borssele heeft daarbij de voorkeur, de Maasvlakte in Zuid-Holland geldt als alternatieve locatie.