Extra geld om kinderen vaker en met plezier boek te laten lezen

Foto: ANP

Bibliotheken gaan intensiever samenwerken met scholen en de kinderopvang om het plezier in lezen bij kinderen te vergroten en hun leesvaardigheid te verbeteren. Demissionair minister Mariëlle Paul (Onderwijs) en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) stellen hiervoor de komende drie jaar in totaal 74 miljoen euro beschikbaar.

Concreet kunnen 1800 kinderdagverblijven en scholen in het primair onderwijs, het vmbo en het praktijkonderwijs voor het eerst gaan samenwerken met de bibliotheek. Daarnaast kunnen ruim 6000 kinderopvanglocaties en scholen hun bestaande samenwerking met de lokale bibliotheek verder uitbouwen.

Zij krijgen extra ondersteuning van zogenoemde leesconsulenten. Deze deskundigen helpen leerlingen bijvoorbeeld met het uitzoeken van een boek dat bij hen past, ondersteunen bij het organiseren van leesactiviteiten en ze kijken met schoolteams wat er nodig is om leerlingen sneller een boek te laten pakken.

Ook kunnen ze ondersteunen als een school een leesplan wil opstellen en helpen bij het opbouwen of uitbreiden van een bibliotheekcollectie. Scholen die dit het hardste nodig hebben, omdat ze relatief veel leerlingen hebben met een risico op leerachterstanden, krijgen extra ondersteuning.