Bisschoppen: meld misbruik na bekijken Belgische documentaire

Foto: ANP

De Nederlandse bisschoppen en oversten van de rooms-katholieke kerk roepen mensen op om zich te melden bij het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, als ze te maken hebben gehad met seksueel misbruik in de kerk. De bisschoppen doen die oproep nu vanaf zondag op de Nederlandse televisie aandacht wordt besteed aan de Belgische documentairereeks Godvergeten. De uitzending van die reeks op de Belgische televisie leidde tot heftige reacties bij slachtoffers van seksueel misbruik door medewerkers van de kerk, ook al onder Nederlanders.

In Godvergeten komen mensen aan het woord die als kind werden misbruikt door katholieke priesters. Zondag besteedt het programma Kruispunt van KRO-NCRV er aandacht aan, vooruitlopend op de uitzending van de reeks op de Nederlandse televisie, eerst op NPO Start en NPO Plus en vanaf 9 januari op NPO2.

“Wij vinden de heftige reacties heel begrijpelijk”, aldus de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. “Seksueel misbruik slaat diepe wonden. Wij willen slachtoffers van seksueel misbruik erkenning, genoegdoening en hulpverlening aanbieden. We beseffen dat we het leed niet ongedaan kunnen maken, maar we hebben in de loop der jaren ondervonden dat erkenning voor slachtoffers het belangrijkste is.” De katholieke leiders benadrukken dat ook klachten tegen overledenen en klachten die verjaard zijn in schrijnende gevallen in behandeling worden genomen door het meldpunt.

In Nederland kwam seksueel misbruik in de kerk dertien jaar geleden aan het licht door een artikel in de NRC. Dat leidde tot een stortvloed aan klachten en reacties. Na enige tijd boden de bisschoppen en oversten excuses aan en er kwam een compensatieregeling. In 2015 is het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag opgericht. In de katholieke kerk zijn maatregelen genomen. Zo moet elke nieuwe priester een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen en bij een overstap van een medewerker van het ene naar het andere bisdom moet de bisschop een verklaring ondertekenen dat de betrokken persoon zich nooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik.