CPB: armoede daalt meest bij CU, vooral voor mensen met uitkering

Foto: ANP

Van alle partijen die hun verkiezingsprogramma hebben laten doorrekenen door het CPB, scoort de ChristenUnie het beste op armoedebestrijding. Het aandeel mensen in armoede daalt door de plannen van de partij van ruim 6 procent naar 2,5 procent. Vooral uitkeringsgerechtigden gaan er flink op vooruit, 3,7 procent. Voor werkenden is er een veel bescheidener plusje van 1 procent. Dat komt onder meer doordat de ChristenUnie bepaalde belastingkortingen wil afschaffen.

Van de mensen met werk komen eenverdieners er bij de ChristenUnie het beste van af. Zij gaan er in doorsnee 2,8 procent op vooruit. Dat is te danken aan de afschaffing van individuele heffingskortingen en de invoering van een nieuwe korting die per huishouden gaat gelden.

De totale lasten stijgen in de plannen van de ChristenUnie per saldo met ruim 9 miljard euro. Het grootste deel daarvan slaat neer bij bedrijven, maar ook mensen met veel vermogen gaan daar meer belasting over betalen. De uitgaven gaan met 3,3 miljard euro omhoog. Er gaat vooral meer geld naar defensie, gemeenten en provincies en ontwikkelingssamenwerking.

Per saldo zorgt ook de ChristenUnie voor een verbetering van de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort neemt af tot 2,9 procent en ook de staatsschuld daalt ten opzichte van de totale omvang van de economie.