Klaver: stikstofdoel 2030 staat, maar invulling is belangrijker

Foto: ANP

Wat zijn partijleider Frans Timmermans ook zegt, GroenLinks-PvdA-politicus Jesse Klaver is helder: “We zorgen ervoor dat we die stikstofuitstoot halveren in 2030.” Timmermans zei in een tv-debat eerder dat doel – dat wel in het verkiezingsprogramma staat – los te laten. Maar dat heeft er volgens Klaver vooral mee te maken dat de partij met jonge boeren en boswachters afspraken wil maken over natuurherstel.

“Voor ons is het helder dat 2030 ons doel is”, benadrukte Klaver naar aanleiding van de doorrekening van verkiezingsprogramma’s door onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Maar als je met boeren wil praten, is het volgens de linkse politicus handiger om “niet iedere keer je verkiezingsprogramma bij hen op te dreunen en het over die doelen te hebben, maar vooral om daar invulling aan te geven”.

Klaver wijst erop dat het in politiek Den Haag veel is gegaan over jaartallen in de stikstofdiscussie, terwijl er wat hem betreft te weinig actie is ondernomen. “We willen wat minder over dat doel praten, en vooral zorgen dat we het halen.” Met de plannen van GroenLinks-PvdA is halvering van de stikstofuitstoot inderdaad “binnen bereik” per 2030, oordeelt het PBL.

Timmermans lijkt overigens vaker wat af te wijken van wat er in zijn verkiezingsprogramma staat. Hij noemde eerder economische groei noodzakelijk, terwijl dat voor GroenLinks-PvdA “geen heilig doel is”, zoals omschreven in het verkiezingsprogramma. Het Centraal Planbureau becijferde juist dat de plannen van GroenLinks-PvdA tot een stevigere economische groei leidden.

Bij zijn presentatie als lijsttrekker, kondigde de voormalig eurocommissaris aan wettelijk te willen vastleggen dat 2 procent van het nationaal inkomen naar defensie moet gaan. De twee partijen waren daar toen nog tegen, en het plan is ook niet opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Noortje Thijssen, namens GroenLinks voorzitter van de programmacommissie, wilde desgevraagd niet ingaan op vragen over deze kwestie.