NVWA vindt maatregelen tegen exoten op Waddeneilanden nodig

Foto: ANP

Op de Waddeneilanden hebben zich sinds 2015 170 nieuwe soorten exoten gevestigd. Het gaat voornamelijk om plantensoorten, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en ecologisch onderzoeksbureau Waardenburg. Zij hebben planten en dieren op de eilanden geïnventariseerd. Omdat tientallen gevonden exotische soorten een groot risico vormen voor de inheemse natuur op de Wadden, adviseert de NVWA de betrokken provincies en beheerders van natuurgebieden op de eilanden om een plan te maken om nieuwe vestigingen en verdere verspreiding van exotische soorten tegen te gaan.

Exoten zijn dieren of planten die van nature niet in een gebied thuishoren en die vaak heel snel inheemse soorten gaan overheersen. De gevonden exotische plantensoorten op de Waddeneilanden zijn volgens de onderzoekers allemaal te koop in tuincentra en zijn dus via de sierteelt op de eilanden terechtgekomen. Dat kan doordat zaden of plantendelen door de wind worden verspreid, in vogelpoep zitten of in tuinafval dat mensen weggooien. Het onderzoeksbureau van de NVWA adviseert het ministerie om maatregelen te nemen tegen de verkoop van de meest invasieve plantensoorten in tuincentra.

De opkomst van invasieve exoten is op de eilanden nog erger dan elders, stellen de onderzoekers, aangezien de Wadden een unieke biodiversiteit hebben die wordt aangetast. Bovendien zijn de populaties van inheemse soorten op een eiland maar klein. Het blijkt dat de exotische soorten zich met name thuis voelen in de kwetsbare droge duinen en duinbossen. Het gaat onder meer om rimpelroos en verschillende soorten cotoneaster. Ook naaldzaadbloem is gevonden, een lage plant met scherpe stekels die in het gras groeit en die voor veel overlast op kampeerterreinen zorgt.