Provincies zoeken steun bij kabinet voor behoud regionaal vervoer

Foto: ANP

De koepel van provincies IPO, de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben het demissionaire kabinet in een brief opgeroepen een besluit over het verlagen van de vergoeding voor het vervoer van studenten met een jaar uit te stellen. Ze wijzen erop dat als het ministerie van OCW toch vasthoudt aan een korting van circa 200 miljoen euro dit onder meer zal leiden tot prijsstijgingen in het ov en het schrappen van buslijnen.

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wil zijn bijdrage aan de vervoersbedrijven voor de ov-studentenkaart, die is gebaseerd op het gemiddelde aantal gereisde kilometers, flink verlagen omdat er minder kilometers zijn gemaakt. Volgens de provincies en de vervoersbedrijven komt dit onder meer door de naweeën van de coronacrisis. Zij raden aan de zogeheten herijking met een jaar uit te stellen. “Dit heeft geen financiële consequentie voor de begroting van het departement”, stellen het IPO en de vervoerregio’s. De decentrale overheden en vervoersautoriteiten willen vervolgens met het volgende kabinet nieuwe afspraken maken over de bijdrage aan het ov voor het studentenreisproduct.

Eind oktober nam de Kamer al een motie aan waarin Dijkgraaf werd opgeroepen een besluit over het verlagen van de bijdrage voor het vervoer van studenten uit te stellen tot na de begrotingsbehandeling in januari 2024. “Wij hebben echter sterke aanwijzingen dat de minister de motie niet gaat uitvoeren. Daarom richten we ons nu tot het kabinet”, aldus een woordvoerder van het IPO.

In hun brief verwijzen het IPO en de vervoerregio’s ook naar de 300 miljoen euro die door inzet van de Kamer beschikbaar komt om een stijging van de kosten van kaartjes en verdere verschraling in het ov te voorkomen. Ze stellen dat de effecten van die toezegging “in één keer teniet worden gedaan”, als Dijkgraaf nu besluit de bijdrage voor het studentenreisproduct te verlagen.