Verkiezingsmeldpunt geopend voor kiezers met een beperking

Foto: ANP

Kiezers met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen vanaf maandag terecht bij het meldpunt Onbeperkt Stemmen. Daar kunnen ze hun ervaringen delen met het stemproces “in brede zin”, zegt initiatiefnemer Ieder(in). Het meldpunt van de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte is geopend tot een week na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november.

Een woordvoerster van Ieder(in) benadrukt dat zowel positieve als negatieve ervaringen welkom zijn. Het kan gaan om ervaringen met stembureaus en stemhokjes, maar ook om bijvoorbeeld de toegankelijkheid van partijprogramma’s en informatie over de verkiezingen.

Bij eerdere verkiezingen was het meldpunt Onbeperkt Stemmen ook beschikbaar voor mensen met een beperking. Rond de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen in maart kwamen er 123 meldingen binnen, waarvan ongeveer de helft over een negatieve ervaring ging. De meeste klachten gingen over stemlocaties die niet zelfstandig toegankelijk waren met een rolstoel of een rollator.

In de Kieswet staat dat stemlokalen zo moeten worden ingericht dat kiezers met een beperking zo veel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. In september concludeerde het maatschappelijke bureau Ongehinderd na een steekproef dat ruim drie op de vier stemlokalen die door gemeenten als toegankelijk zijn bestempeld dat eigenlijk niet zijn.

De woordvoerster van Ieder(in) laat weten dat enkele leden van de koepelorganisatie, zoals lokale gehandicaptenplatforms, met gemeenten in gesprek zijn over oplossingen. “Ook niet alle verbeteringen hoeven geld te kosten”, zegt ze. Als voorbeeld noemt ze het verminderen van prikkels door de muziek zacht of uit te zetten en het regelen van voldoende licht in het stemlokaal.