Waterschapsbelasting gaat in 2024 flink omhoog

Foto: ANP

De waterschapsbelasting stijgt het komende jaar flink. De Unie van Waterschappen verwacht dat gezinnen met een eigen huis gemiddeld 50 euro meer kwijt zijn, eenpersoonshuishoudens in een huurwoning zien de belasting met ongeveer 20 euro omhoog gaan.

Volgens de Unie zijn de uitdagingen waarvoor de waterschappen staan steeds groter en moeten ze meer investeren om “Nederland leefbaar te houden voor toekomstige generaties”. Dat komt volgens bestuurslid Vincent Lokin door de steeds drogere zomers en dat er tegelijkertijd steeds vaker extreem natte periodes zijn. Hij spreekt van een “balanceeract voor waterschappen” die hard werken “aan veilige dijken en het beperken van watertekorten en wateroverlast.”

Lokin: “De waterkwaliteit staat in Nederland ook nog eens onder druk, door intensief gebruik van land en doordat er steeds meer stoffen in het water terechtkomen die we daar niet in willen hebben. Omdat we de problemen in het waterbeheer niet vooruit willen schuiven naar volgende generaties, investeren we fors.” Dan moet gedacht worden aan waterbergingen, dijkversterkingen, het verbeteren van de waterkwaliteit en betere rioolwaterzuiveringen. Hij verwacht niet alleen voor 2024, maar ook voor de komende jaren tariefstijgingen om al die opgaven te vervullen.

Een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalde in 2023 gemiddeld 371 euro. In 2024 wordt dat 416 euro. Voor een woning van 325.000 euro stijgt de belasting van 392 naar 441 euro. En voor een woning van 400.000 euro neemt dat bedrag toe van 413 naar 465 euro. De waterschapsbelasting van een alleenstaande huurder stijgt gemiddeld van 168 euro dit jaar naar 188 euro in 2024.

De hoogte van de waterschapsbelastingen verschilt van waterschap tot waterschap en is sterk afhankelijk van het gebied waarin ze actief zijn. Factoren als laag- of hooggelegen, stedelijk of landelijk gebied, de aanwezigheid van kwetsbare natuur en veel of weinig dijken hebben invloed op welke kosten ze moeten maken en dus de hoogte van de belasting.

De berekeningen van de Unie voor de belastingstijgingen voor 2024 zijn gebaseerd op de tariefvoorstellen die nu in de besturen van de 21 waterschappen worden besproken. De komende weken wordt hierover besloten en rond 1 maart volgend jaar worden de meeste aanslagen verstuurd