Bever graaft weer gangen in dijk langs de Maas in Brabant

Foto: ANP

Een of meer bevers hebben voor de derde keer in een jaar tijd lange gangen gegraven in de dijk langs de oude Maasarm bij het Brabantse Haren. De gangen zijn dichtgegooid, want de dijk raakt instabiel door de graverij en kan dan helemaal verzakken of instorten volgens de dijkbeheerder, waterschap Aa en Maas.

Kortgeleden werd ontdekt dat de dijk een verzakking had. Een rattenvanger van het schap vond vervolgens onder water drie ingangen naar de meterslange bevergangen. Bevers hebben volgens het waterschap een grote voorkeur voor dijken langs de oude Maasarmen in het gebied. Bij Haren is al eerder een groot gangenstelsel met een nestkamer weggegraven. Ook in Limburg en in het werkgebied van waterschap Rivierenland (van de Duitse grens tot in Zuid-Holland) veroorzaken gravende bevers veel overlast en schade.

Omdat de dijk bij Haren door het slechte weer erg nat en glad was, is een tijdelijke weg aangelegd om bij de bevergangen te kunnen komen. De werkbaan bestaat uit geotextiel met daarop gebroken puin. Het schap laat deze weg nu liggen voor als er nieuwe graafwerkzaamheden worden ontdekt. Volgend jaar start in die buurt een dijkverbeteringsproject. De Maasdijk bij Haren krijgt dan stalen damwanden. Voor het beschermde dier worden hoogwatervluchtplaatsen aangelegd.