Kritiek op Drentse bestuurder om uitblijven reactie op brief Rijk

Foto: ANP

Meerdere partijen in de Drentse Provinciale Staten zijn kritisch op gedeputeerde Jisse Otter, omdat hij drie weken na een brief van het Rijk over de voortgang van de plannen voor het landelijk gebied nog geen reactie hierop heeft. Otter (landbouw, BBB) zei tijdens een commissievergadering dat het een lange brief is en dat hij zich er daarom nog over moet buigen. “De brief is een worsteling.”

Statenlid Renate Zuiker van Partij voor de Dieren vroeg zich af hoe het kan dat Otter de brief nog niet heeft gelezen. “We hebben het tussenrapport al drie weken.” Otter zei ook pas begin december met een reactie te komen, terwijl er in de Drentse Staten op 6 december weer over wordt gesproken. “Dan moeten we maar hopen dat er dan wel een reactie binnen is”, aldus Zuiker. Ook Sam Pormes van Lijst Pormes was kritisch over het gebrek aan reactie van Otter.

Anry Kleine Deters van D66 had gedacht dat Otter flink was geschrokken van de brief van het Rijk. “Het was een forse reactie op het plan van Drenthe.” Het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) voldeed volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit niet aan de eisen. De doelen moeten een stuk concreter worden voordat Drenthe geld krijgt.

Otter zei zelf dat het “Rijk de afspraken ook niet nakomt”. “Alles wat wij van het Rijk mogen verwachten, is er niet en wij moeten telkens weer dingen aanleveren. Het Rijk blijft in gebreke, dat is het probleem.”