CU-Kamerlid wil garantie voor behoud extra treinen Zeeland

Foto: ANP

De extra en betere treinverbindingen naar Zeeland, die onderdeel zijn van het compensatiepakket voor de provincie voor het afblazen van de komst van een marinierskazerne naar Vlissingen, moeten conform afspraak worden gegarandeerd. Dat zegt Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Zij bracht donderdag een werkbezoek aan Zeeland.

Het CU-Kamerlid wijst erop dat de NS vanaf 2025 een nieuwe hoofdrailnetconcessie krijgt. Daarin is vastgelegd waar en wanneer de treinen rijden. Voor Zeeland is de oude dienstregeling vastgelegd, zonder de eisen dat er één keer per uur een intercity naar Amsterdam rijdt en twee keer per uur een sprinter naar Roosendaal. De concessie loopt tot 2033. Omdat het Rijk subsidie voor de betere en extra treinverbindingen van en naar Zeeland tot 2030 heeft vastgesteld, gaat Van der Graaf er vanuit dat de extra treinen in ieder geval de komende zeven jaar niet zullen verdwijnen. Ze maakt zich wel zorgen over wat na 2030 gaat gebeuren.

Van der Graaf zegt dat gemaakte afspraken over compensatie voor het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne moeten worden vastgelegd in de hoofdrailnetconcessie. “De toegezegde subsidie moet ook na 2030 gegarandeerd worden door het Rijk. Ik heb Kamervragen gesteld om de regering aan deze afspraken te houden.”

Het CU-Kamerlid uit ook haar zorgen over “de onbetrouwbare aansluitingen” in Roosendaal vanuit Zeeland richting Breda en vice versa. “Mogelijk biedt een derde perron in Roosendaal daar soelaas.”

Het kabinet draaide in 2020 een eerder genomen besluit terug om de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen te verhuizen. De Zeeuwen reageerden daarop woedend. Om de provincie tegemoet te komen, stelde het Rijk een compensatiepakket voor de provincie samen.