Utrecht wil 10 miljoen extra steken in openbaar vervoer

Foto: ANP

Gedeputeerde Staten van Utrecht willen voor 2024 10 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor het openbaar vervoer. Van dat bedrag wil de provincie 1 miljoen euro gebruiken voor het voortzetten van een pilot met gratis openbaar vervoer voor onder meer ouderen die weinig te besteden hebben.

Het dagelijks provinciebestuur meldt de extra investering in het openbaar vervoer in een toelichting op de begrotingswijziging voor 2024. Die wijziging bedraagt in totaal ruim 20 miljoen euro. “De provincie hecht veel waarde aan dekkend, toegankelijk en betaalbaar ov voor iedereen. Het voortzetten van gratis ov voor ouderen met een krappe beurs is hier een voorbeeld van”, zegt een provinciewoordvoerster. Ruim 4000 mensen maakten dit jaar gebruik van een gratis ov-abonnement dat in de provincie Utrecht kon worden aangevraagd door 66-plussers met een inkomen van maximaal 27.000 euro.

Op dit moment is de provincie aan het inventariseren op welke manieren ze het ov verder kan verbeteren en wat hiervoor nodig is. “Voordat we bepalen welke budgetten we aan welke maatregelen koppelen, willen we dit onderzoek eerst afronden”, zegt de woordvoerster. Provinciale Staten worden hiervan in het voorjaar van 2024 inhoudelijk over geïnformeerd.

Verder staat in de begrotingswijziging onder meer dat voor de energietransitie volgend jaar 4 miljoen euro beschikbaar komt. Dat bedrag is bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame energie en voor plannen voor energiebesparing.

Voor de aanpak van het landelijk gebied trekt de provincie ruim 1 miljoen euro uit. Zo komt er voor agrariërs één informatieloket dat de boeren gaat helpen met hun bedrijfsvoering. Ook werkt Utrecht aan een nieuw bomenplan dat voorziet in het aanplanten van honderdduizenden bomen.

Provinciale Staten bespreken de begrotingswijziging op 13 december.