Griffier Kamer prijst Bergkamp: harde kritiek onterecht

Foto: ANP

De griffier van de Tweede Kamer Geert Jan Hamilton heeft zijn grote waardering uitgesproken voor vertrekkend Kamervoorzitter Vera Bergkamp. In een afscheidsspeech in de plenaire zaal benoemde hij ook specifiek het commentaar dat Bergkamp kreeg vanwege onrust rond het onderzoek naar haar voorganger Khadija Arib. De kritieken die Bergkamp kreeg waren hard en “deden geen recht aan uw intenties zoals die ook kenbaar waren uit woorden en daden”, aldus Hamilton, die als interim-griffier aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat.

Hamilton trad aan nadat de voltallige ambtelijke top van de Tweede Kamer was opgestapt uit onvrede over de gang van zaken rond het onderzoek naar Arib. “Dat was in een onrustige periode die u persoonlijk niet onberoerd heeft gelaten”, zegt de interim-griffier hierover. Bergkamp hield haar rug recht en stond voor de ambtelijke organisatie, zegt hij. “Waardering hiervoor hebt u in mijn ogen in de buitenwereld te weinig gekregen.” Reden voor Hamilton om te citeren uit een brief van de ondernemingsraad van de Tweede Kamer aan Bergkamp.

In die brief dankt de ondernemingsraad Bergkamp voor haar werk om de sociale veiligheid te verbeteren. “U hebt hierin de positie van ambtenaren soms grotere waarde toegekend dan uw eigen reputatie, hetgeen getuigt van goed werkgeverschap”, zo las Hamilton voor uit de brief.

“Ik ben ervan overtuigd dat de parlementaire geschiedenis milder over jou zal oordelen dan in sommige krantenkoppen en internetuitingen is gebeurd”, concludeerde Hamilton tegenover Bergkamp, die haar gezicht in de plooi hield. Hij prees ook haar werk waardoor de wetgevende taak van de Kamer “opnieuw op de kaart is gezet” en “uw onvoorwaardelijke zorg” voor zowel individuele Kamerleden als de Kamer als instituut.

Maandag werd bekend dat Hamilton, die alleen tijdelijk optrad als griffier, wordt opgevolgd door burgemeester en voormalig CDA-Kamerlid Peter Oskam.