Commissaris: amper zicht op seksueel wangedrag in hoger onderwijs

Foto: ANP

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt regelmatig voor op hogescholen en universiteiten, maar die hebben hier volgens Mariëtte Hamer amper zicht op. De Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld doet daarom voorstellen om dat te veranderen. Ze vindt bijvoorbeeld dat de onderwijsinstellingen een team moeten oprichten dat meldingen van zulk gedrag verzamelt en waar nodig actie onderneemt.

In 2022 ontvingen hogescholen en universiteiten driehonderd meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat strookt volgens Hamer niet met onderzoeken die laten zien dat incidenten veel vaker voorkomen. De regeringscommissaris vindt dit verschil zorgwekkend. Ze wijst er bijvoorbeeld op dat de helft van de jonge vrouwen (18-24 jaar) heeft meegemaakt dat iemand op seksueel gebied over een grens ging.

Studenten en medewerkers melden zich volgens Hamer vaak niet als slachtoffer omdat ze verwachten dat universiteiten en hogescholen hier vervolgens niets mee doen. Universiteiten hebben afgesproken dat ze een ‘ombudsfunctionaris’ zullen aanstellen bij wie medewerkers en vaak ook studenten terechtkunnen. Slachtoffers weten evenwel vaak niet bij wie ze moeten zijn om een melding te doen. Bestuurders volgen de adviezen van zulke meldpunten daarnaast niet altijd op, zegt Hamer. Bovendien merkt ze op dat hogescholen niet verplicht zijn om een ombudsfunctionaris aan te stellen.

Hamer wil verder seksuele voorlichting een vast onderdeel maken van het lespakket van hogescholen en universiteiten. Ze vindt ook dat de onderwijsinstellingen meer moeten doen om promovendi en postdocs te beschermen. Deze medewerkers hebben een kwetsbare positie omdat ze erg afhankelijk zijn van hun begeleider of hoogleraar.

Hamer hoopt op een cultuurverandering waardoor seksueel grensoverschrijdend gedrag minder voorkomt. Het hoger onderwijs is volgens haar “dé plek om een nieuwe generatie professionals op te leiden die de werkvloer een veiliger plek kunnen maken”.