Milieuclub: subsidies elektrische auto’s gaan naar rijkere mensen

Foto: ANP

Subsidies voor elektrische auto’s komen vooral terecht bij mensen met een hoger inkomen, signaleert Natuur & Milieu. De milieuorganisatie vindt dat de overheid ook lagere-inkomensgroepen moet helpen duurzamer te reizen. CE Delft heeft daarom onderzoek gedaan naar andere opties.

Van de onderzochte mogelijke maatregelen zou een regeling voor slooptegoed het effectiefst en eerlijkst zijn. Hierbij krijgen auto-eigenaren een tegoed voor openbaar vervoer of bijvoorbeeld een (elektrische) fiets als ze hun oude auto die fossiele brandstoffen gebruikt, laten slopen. “De maatregel is toegankelijk voor lagere-inkomensgroepen en laat een forse CO2-besparing zien, tegen beperkte kosten”, schrijft Natuur & Milieu.

Verder zien de onderzoekers dat een aanschafpremie voor kleinere elektrische auto’s nog steeds het meest gebruikt zou worden door de hoogste inkomensklassen, en niet de lagere. Wel zou het veel CO2-uitstoot verminderen. Een ander voorstel waarbij auto-eigenaren hun auto de deur uit doen en daarvoor een premie ontvangen is wel interessant voor lagere-inkomensgroepen. Maar die levert dan relatief weer minder winst op voor het klimaat.

Natuur & Milieu benadrukt dat “schone mobiliteit” met dit soort opties voor iedereen betaalbaar moet worden. “We hebben maatregelen nodig die duurzame keuzes van mensen belonen. Dat leidt tot steun voor het beleid”, schrijft de organisatie in een aanbeveling aan de overheid.