Provincie en gemeenten Utrecht werken aan duurzamere huizen

Foto: ANP

De provincie Utrecht en 21 Utrechtse gemeenten hebben een Energie Diensten Centrum (EDC) opgezet om particuliere huiseigenaren beter te kunnen helpen bij het verduurzamen van hun woning. Deelnemende gemeenten kunnen via het centrum kennis, ervaring, data en andere informatie over verduurzaming delen.

“Zo hoeft een gemeente bijvoorbeeld niet opnieuw het wiel uit te vinden als een andere gemeente al veel ervaring heeft met een bepaalde aanpak”, zegt gedeputeerde Huib van Essen (energietransitie). “Dat bespaart mankracht en geld. Op deze manier kunnen met een vergelijkbare investering meer woningen worden verduurzaamd.”

Het EDC kan ook een coördinerende rol spelen bij onder meer het aanvragen van subsidies en het afsluiten van contracten met marktpartijen. Ook voor het gezamenlijk inkopen van data en ICT-systemen kan het dienstencentrum worden ingezet.

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat in 2050 alle huizen en gebouwen van het aardgas af moeten zijn en duurzaam moeten worden verwarmd. Voor de provincie Utrecht gaat het om 120.000 koopwoningen: 15.000 woningen per jaar. In de provincie Utrecht is het overgrote deel van de huizen in bezit van particulieren als eigen woning of voor de commerciële verhuur.