Boeren slaken noodkreet in provinciehuis Haarlem

Foto: ANP

Boeren hebben in het provinciehuis in Haarlem de problemen van het boerenbestaan beschreven in een roep om hulp. Naar schatting tweehonderd boeren en sympathisanten waren met een kop koffie in een gemoedelijke sfeer aanwezig in een grote zaal.

Een bestuurder van boerenbelangenorganisatie LTO Noord bedankte de provincie voor de “gastvrije ontvangst”. Volgens de organisatie staat bij sommige veehouders “de mest letterlijk aan de lippen. We hebben jullie als provincie nodig om het nationale en Europese beleid te veranderen”.

“We weten dat de provincie niet direct veel voor ons kan doen, het is een symbolische actie”, vulde een LTO-woordvoerder aan. “Het is voor het eerst dat agrarische organisaties in de provincie de handen ineenslaan en hun stem laten horen. We hebben de provincie nodig om politici in Den Haag en Brussel te beïnvloeden.”

Veehouder Jos Stuijt uit Wijdewormer uitte een noodkreet. “Stop met het wegtreiteren van de boeren. De nood is zo hoog dat het water ons aan de lippen staat. We pikken het niet meer. Ons verdienmodel is gehalveerd.” Volgens hem heeft de overheid in Den Haag de boel “verkloot” en moeten daardoor honderdduizenden koeien naar de slacht. “Waar is het verdienmodel? Stop met wat niet haalbaar is. Stop met het veranderen van de landbouw, de boeren zijn allang de duurzaamste van de wereld, waar iedereen jaloers op is.”

Landbouwgedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB) en zijn collega Rosan Kocken (natuur, landschap en waterkwaliteit, GroenLinks) namen een pamflet met eisen in ontvangst. In de petitie met tien punten van LTO Noord, Boeren in Actie, Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond eisen ze onder meer opschorting van de Europese en landelijke regels waardoor ze minder mest mogen uitrijden.

Ook willen ze een tijdelijke stopzetting van programma’s voor het landelijk gebied, andere regels voor stikstofuitstoot en legaliseren en uitstel van natuurbeleid. “Als we nu niet doorpakken is de kans groot dat we straks geen agrarische sector meer hebben in Noord-Holland”, aldus LTO Noord.

“Indrukwekkend met hoeveel jullie zijn gekomen en hoe keurig het verloopt”, zei gedeputeerde Beemsterboer.