RIVM maakt zich zorgen over stijging kinkhoest bij baby’s

Foto: ANP

Het aantal pasgeboren baby’s dat ernstig ziek is door kinkhoest neemt de afgelopen weken snel toe. Artsen stellen nu wekelijks bij zo’n 110 kinderen, van wie ongeveer twintig baby’s, kinkhoest vast, meldt het RIVM. De stijging is vooral te zien in gebieden met een lage vaccinatiegraad, zoals de Biblebelt.

Juist over de groep baby’s maakt het RIVM zich zorgen. Zij kunnen heel erg ziek worden van kinkhoest en komen dan vaak terecht in het ziekenhuis. Heel soms overlijdt een baby aan de ziekte. Van de baby’s met kinkhoest was ruim 90 procent niet door vaccinatie beschermd. Ongeveer de helft van deze baby’s is in het ziekenhuis opgenomen.

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie en is erg besmettelijk. De bacterie maakt een gifstof aan, waardoor hevige hoestbuien ontstaan. Deze hoest kan enkele weken tot maanden aanhouden.

Het aantal meldingen van kinkhoest neemt sinds afgelopen juni toe en is veel hoger dan voorgaande jaren, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Op dit moment worden er wekelijks ongeveer 250 patiënten met kinkhoest gemeld. In 2019 waren dit er 120 per week, het jaar daarvoor 91. Het RIVM vermoedt dat het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger ligt, omdat niet iedereen met kinkhoestklachten wordt getest.