CBS: meer mensen voelen zich onveilig dan twee jaar terug

Foto: ANP

Meer mensen voelen zich onveilig dan twee jaar eerder. Ook het aantal mensen dat vorig jaar aangaf slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit (geweld, diefstal, inbraak, vernielingen) is voor het eerst sinds 2021 weer toegenomen. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2023.

In Flevoland nam het aantal mensen dat zich onveilig voelt het sterkst toe. Friezen voelen zich het minst vaak onveilig (10 procent), en Zuid-Hollanders, Limburgers en Flevolanders het vaakst (alle drie 18 procent). In Heerlen, Rotterdam, Roosendaal, Vlaardingen en Schiedam zegt meer dan 25 procent zich weleens onveilig te voelen in de eigen buurt. Verder voelen meer mensen zich in het algemeen onveilig, dus los van een specifieke plek of situatie. In 2021 gaf 33 procent aan zich weleens onveilig te voelen, vorig jaar was dit 35 procent.

Vorig jaar gaf 20 procent aan slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit, tegen 17 procent in 2021 en dat was toen het laagste niveau in tien jaar. Ook het aantal geregistreerde misdrijven door de politie was hoger dan in 2021. Vorig jaar zijn weer bijna net zo veel misdrijven geregistreerd als voor de coronacrisis.

In de provincie Groningen steeg het aantal slachtoffers van traditionele criminaliteit het sterkst (21 procent zei slachtoffer te zijn geweest, tegen 16 procent in 2021). Zeeuwen, Drentenaren en Friezen waren het minst vaak slachtoffer (alle drie 15 procent) en Noord-Hollanders het vaakst (24 procent).

Voor het hele land ligt het gemiddelde op 29 geregistreerde misdrijven per 1000 inwoners. Vorig jaar registreerde de Amsterdamse politie 61.000 gevallen van diefstal en inbraak, geweld of vernieling (67 per 1000 Amsterdammers). In de gemeente Tubbergen (Overijssel) was dit het laagst, namelijk 5 per 1000 inwoners.

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse enquête waarin de thema’s slachtofferschap van criminaliteit en veiligheidsbeleving centraal staan. In 2023 deden ruim 180.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder aan dit onderzoek mee. Het onderzoek gebeurt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gegevens zijn volgens het CBS een belangrijk beleidsinstrument om het land veiliger en leefbaarder te maken.