Fiks meer obesitas dan decennia terug

Foto: ANP

Vorig jaar had 16 procent van de 20-plussers in ons land obesitas ofwel ernstig overgewicht, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is drie keer zoveel als zo’n veertig jaar geleden, constateert de organisatie, die voor de zogenoemde Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor samenwerkte met gezondheidsinstituut RIVM.

Met de Body Mass Index (BMI), een verrekening van gewicht en lengte, kan vastgesteld worden of iemand overgewicht heeft. Een volwassene heeft overgewicht bij een BMI van 25 of hoger. Een BMI van 25 tot 30 wordt matig overgewicht genoemd. Bij een BMI van 30 of hoger heeft iemand ernstig overgewicht oftewel obesitas. Een BMI van 40 wordt morbide obesitas genoemd en is ernstig levensbedreigend. In 2023 kampte 1 procent met morbide obesitas.

In totaal had ruim de helft, 51 procent, van alle Nederlanders vanaf 20 jaar in 2023 een zekere mate van overgewicht. Aan het begin van de jaren 80 was dit nog 33 procent.

Het aandeel mensen met obesitas is ook sterker gestegen dan het aandeel mensen met matig overgewicht. In Nederland is wel minder obesitas dan in meeste EU-landen, zagen CBS en RIVM.