Warmteverliesberekening essentieel voor een energiezuinige woning

Foto: Erik McClean

Subsidie warmte pomp

Als particulier kun je aanspraak maken op verschillende subsidies om de investering in een warmtepomp enigszins te drukken. Je moet dan wel eerst een nieuwe warmtepomp laten installeren want de aanvraag tot subsidie kan alleen na installatie. Bovendien kun je ook geen aanspraak maken op de subsidie als je zelf de installatie doet en is het van belang dat de installatie van de pomp gedaan wordt door een erkend installatiebedrijf. 

Goed om te weten is dat sommige subsidies hoger kunnen uitvallen als men binnen twee jaar na installatie van de warmtepomp nog meer isolerende maatregelen neemt. Als men aanspraak wil maken op subsidie voor een warmtepomp is het van belang dat men er rekening mee houdt dat een dergelijke pomp minimaal energielabel A++ moet hebben. Voor het ontvangen van een subsidie voor een warmtepomp is het dus belangrijk om te weten welk soort warmtepomp men aanschaft én wat het vermogen van deze pomp is.

Warmteverliesberekening helpt

Omdat men voor bepaalde subsidies dus moet weten wat bijvoorbeeld het vermogen is van de warmtepomp, doet men er goed aan om vooraf te controleren hoeveel vermogen een pomp nodig heeft om bijvoorbeeld het huis of een bepaalde ruimte te verwarmen. Men doet er dan goed aan om vooraf een warmteverliesberekening uit te laten voeren. Een dergelijke berekening wijst uit hoeveel vermogen een verwarmingssysteem (bijvoorbeeld dus een warmtepomp) nodig heeft om een gebouw te voorzien van een comfortabele temperatuur.

Het is voor warmtepomp bezitters essentieel om dit van tevoren te weten. Wanneer men een warmtepomp aanschaft met te weinig vermogen, zal dit er namelijk voor zorgen dat de werking te zwak is en dat er geen of te weinig merkbaar effect van de pomp is. Een warmtepomp met een te groot vermogen daarentegen zorgt juist weer voor overcapaciteit, wat dan weer een negatief effect heeft op het rendement. Door vooraf een warmteverliesberekening te laten uitvoeren, zorgt men er dus voor dat de woning zo comfortabel én energiezuinig mogelijk kan worden verwarmd.

Warmteverliesberekening is zo gepiept!

In een warmteverliesberekening worden bijvoorbeeld de isolatiewaarden, het ventilatiesysteem en de massa van het gebouw meegenomen. Op een dergelijke berekening, die erg overzichtelijk in PDF opgeleverd wordt, kan men dan vier onderdelen onderscheiden: transmissieverlies, infiltratieverlies, ventilatieverlies en opwarmtoeslag. Ondanks dat dit voor de gemiddelde leek misschien al ingewikkeld kan gaan klinken, hoeft men zelf weinig te doen.

Belangrijk is dat men de juiste papieren en cijfers aanlevert, de berekening wordt dan voor de particulier gedaan. Zo heeft men voor een dergelijke berekening bijvoorbeeld een situatietekening en de plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten van het huis nodig. Uit een warmteverliesberekening zal vervolgens volgen hoeveel Watt de juiste warmtepomp nodig zal hebben om een comfortabel én energiezuinige woning te realiseren. Voor de beste resultaten is het dan ook essentieel om een warmteverliesberekening uit te laten voeren. Dat kan zorgen voor de juiste warmtepomp, welke misschien ook aansprak zal kunnen maken op een subsidie.