Meer Nederlanders beschermen persoonlijke gegevens op internet

Foto: ANP

Meer Nederlanders nemen maatregelen om hun persoonlijke gegevens op internet te beschermen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar deed 89 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder dit, tegenover 82 procent in 2021.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ door het CBS, een onderzoek dat in alle EU-landen op dezelfde wijze wordt uitgevoerd. In 2023 hebben ongeveer 6500 Nederlanders van 12 jaar of ouder aan de enquête deelgenomen.

Nederlanders waren voorzichtiger met het plaatsen van persoonlijke gegevens op internet dan twee jaar eerder. Van de mensen van 12 jaar of ouder heeft naar eigen zeggen 78 procent toegang tot locatiegegevens beperkt of geweigerd. In 2021 was dit 70 procent. Daarnaast heeft 70 procent de toegang tot profielgegevens beperkt, tegenover 55 procent in 2021. Ruim 60 procent stond niet toe dat hun persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden werden gebruikt. In 2021 was dit 68 procent.

Van de 65-plussers is 74 procent actief bezig met de bescherming van persoonlijke informatie op internet. Van de 12- tot 65-jarigen doet 93 procent dit.

60 procent van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder geeft aan een beetje bezorgd te zijn dat hun onlineactiviteiten door anderen worden bijgehouden, tegenover 55 procent in 2021. In dat jaar was 30 procent hier helemaal niet bezorgd over, twee jaar geleden was dat 25 procent.

Van alle EU-landen is Nederland koploper voor wat betreft het beschermen van persoonlijke informatie op internet. In de Europese vergelijking wordt gekeken naar de groep 16- tot 75-jarigen. Van hen treft in Nederland 92 procent maatregelen. Het EU-gemiddelde was 67 procent. Van die groep had in Nederland 81 procent de toegang tot onlinelocatiegegevens beperkt of geweigerd, ook verreweg het hoogste binnen de Europese Unie. Ook controleren Nederlanders vaker dan andere Europeanen de veiligheid van een website voordat ze persoonlijke gegevens achterlaten.