Overijssel beslist over herbenoeming commissaris van de Koning

Foto: ANP

De leden van Provinciale Staten in Overijssel besluiten woensdag over de herbenoeming van Andries Heidema als commissaris van de Koning. Dit gebeurt aan het begin van de Statenvergadering in Zwolle in beslotenheid, zonder publiek en pers. Alleen het uiteindelijke besluit wordt daarna openbaar gemaakt.

De Staten komen met een aanbeveling aan demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als ze willen dat Heidema doorgaat, draagt De Jonge de commissaris voor herbenoeming voor aan koning Willem-Alexander die het formele besluit neemt. De minister kan alleen “op zwaarwegende gronden” afwijken van een aanbeveling van de Staten.

Heidema (62) gaf eind vorig jaar aan dat hij voor een tweede termijn wil gaan. Zijn eerste termijn van zes jaar loopt komende zomer af.

Heidema is sinds 11 juli 2018 commissaris in Overijssel, als opvolger van Ank Bijleveld. De ChristenUnie-politicus was daarvoor jarenlang burgemeester van Deventer.

Nadat Heidema had aangegeven voor een tweede termijn in Overijssel te gaan, werd een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie, bestaande uit de fractievoorzitters van de coalitiepartijen BBB en GroenLinks en van de oppositiepartijen CDA en ChristenUnie, maakte een beoordeling van het functioneren van de commissaris. De vier fractievoorzitters presenteren woensdag hun conclusies aan de Staten, samen met een voorstel over het al dan niet herbenoemen van Heidema. De provinciale politici stemmen daar vervolgens over. Op de hele procedure rust wettelijk geheimhouding.