Provincie ziet ontwikkelingen rond Tata als steun in de rug

Foto: ANP

Noord-Holland ziet het adviesrapport over de verduurzaming van Tata Steel in IJmuiden als een bevestiging dat de provincie op de juiste weg zit. Oud-minister Hans Wijers en consultant Frans Blom schrijven in het advies aan het kabinet dat het vergroeningsplan van de staalfabriek de meest logische optie lijkt en de overheid hoe dan ook een financiële bijdrage moet leveren.

De oproep van het duo aan de rijksoverheid om snel duidelijkheid te bieden en de negatieve impact van Tata Steel op de leefomgeving in de IJmond een centrale plek te geven krijgt de volle steun van het college van Gedeputeerde Staten. De provincie dringt al langer aan op een centrale plek voor gezondheid in de zogenoemde maatwerkafspraken die het Rijk met Tata Steel wil vastleggen.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) sprak in een reactie al van een urgent probleem. “De mensen die in de omgeving van Tata Steel wonen, vragen ons bijna dagelijks er iets aan te doen.”Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) had het over een bijzondere mijlpaal, waarbij “gezondheid echt wordt meegewogen in afspraken met de industrie”. De provincie dringt al langer aan op een centrale plek voor gezondheid in de zogenoemde maatwerkafspraken die het Rijk met Tata Steel wil vastleggen.

“Er is plaats voor Tata Steel in de IJmond, maar alleen als de productie schoner en duurzaam wordt. De maatwerkafspraken zijn daarvoor van groot belang en geven de mogelijkheid voor bovenwettelijke maatregelen voor een gezondere leefomgeving”, aldus de provincie. Die heeft eerder beloofd zich in te zetten voor een “gestroomlijnde en zorgvuldige vergunningsprocedure” voor de verduurzamingsplannen.